Finančne in poslovne storitve


Finančne in poslovne storitve


  • izdelava izkaza denarnih in finančnih tokov
  • priprava dokumentacije za pridobivanje kreditov
  • priprava potrebne dokumentacije za razpise
Show Buttons
Hide Buttons