Računovodske storitve

Računovodske storitve


 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • vodenje knjig prejetih in izdanih računov (DDV)
 • spremljanje terjatev in obveznosti - saldakonti
 • vodenje osnovnih sredstev z izračunom amortizacije in prevrednotenja
 • obračun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, dohodnine
 • obračun DDV
 • izdelava IOP obrazcev in opominov
 • obračun blagajne, potnih stroškov
 • izdelava medletnih bilanc in poslovnega rezultata
 • izdelava zaključnega računa, obračun davka od dohodka pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti
 • izdelava aktov o računovodstvu za gospodarske družbe
 • izdelava knjige sklepov za samostojne podjetnike
 • storitve elektronskega bančništva
 • priprava kompenzacij, asignacij
 • dostava obrazcev na FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS...

Show Buttons
Hide Buttons