Storitve


Svojim strankam na enem mestu nudimo strokovne in kvalitetne računovodske storitve, davčno in finančno svetovanje. Zagotoviti jim želimo vse potrebne informacije in znanja, ki so potrebna za dolgoročno uspešno poslovanje vsakega podjetja.

Obseg in vrsto storitev prilagajamo glede na velikost, dejavnost in potrebe podjetja. Opravljamo lahko kompletno vodenje računovodstva, lahko pa nam v delo prepustite samo določena področja.

Svetovanje


 • svetovanje na področju davčne zakonodaje
 • svetovanje na področju računovodstva - finančnega poslovanja
 • poslovno svetovanje
 • informiranje o novih predpisih in novostih

Računovodske storitve


 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • vodenje knjig prejetih in izdanih računov (DDV)
 • spremljanje terjatev in obveznosti - saldakonti
 • vodenje osnovnih sredstev z izračunom amortizacije in prevrednotenja
 • obračun plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, dohodnine
 • obračun DDV
 • izdelava IOP obrazcev in opominov
 • obračun blagajne, potnih stroškov
 • izdelava medletnih bilanc in poslovnega rezultata
 • izdelava zaključnega računa, obračun davka od dohodka pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti
 • izdelava aktov o računovodstvu za gospodarske družbe
 • izdelava knjige sklepov za samostojne podjetnike
 • storitve elektronskega bančništva
 • priprava kompenzacij, asignacij
 • dostava obrazcev na FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS...


Finančne in poslovne storitve


 • izdelava izkaza denarnih in finančnih tokov
 • priprava dokumentacije za pridobivanje kreditov
 • priprava potrebne dokumentacije za razpise
Show Buttons
Hide Buttons